Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку Горина А.В.(Далі – Постачальник) може отримати про користувача під час використання ним будь-якого з WEB-ресурсів Постачальника (далі- Сайти). Використання Сайтів означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробкийого персональної інформації. У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сайтів.

1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміється персональна інформація, яку користувач надаєпро себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сайту і пов’язаних з нимлід-форм, включаючи персональні дані користувача.

2. Постачальник збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг (виконання угод і договорівз користувачем).

3. Персональну інформацію користувача Постачальник може використовувати в цілях: ідентифікації боку в рамках угод ідоговорів, надання користувачеві персоналізованих послуг, а також зв’язку з користувачем, в тому числі напрямок електроннихлистів, SMS та інших повідомлень, запитів та інформації, що стосується надання послуг.

4. Стосовно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність. Постачальник має право передатиперсональну інформацію користувача третім особам тільки для поліпшення надання послуг користувачеві і з його згоди.

5. При обробці персональних даних користувачів, Постачальник керується чинним Законом України «Про захист персональнихданих».

6. Користувач може в будь-який момент видалити надану їм в рамках певного облікового запису персональну інформацію. Прицьому вилучення користувача може спричинити за собою неможливість використання деяких функцій Сайтів.

7. Постачальник приймає необхідні і достатні організаційні заходи для захисту персональної інформації користувача віднеправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від іншихнеправомірних дій з нею третіх осіб.

8. Постачальник має право вносити зміни в справжню Політику. При внесенні змін, в актуальній редакції вказується датаостаннього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення. Чинна редакція завжди знаходиться насторінці за адресою https://bestsaldo.com/uk/politika-konfidentsiynosti/

Обробка персональних даних Споживача

1. Укладаючи Договір оферти і вносячи персональні дані в відповідну форму Сайту, Споживач висловлює свою згоду з тим, щообробка переданих їм персональних даних здійснюється на підставі Закону України “Про захист персональних даних” (ВідомостіВерховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481).

2. Виконавець при обробці персональних даних Споживача зобов’язується вжити всіх передбачених чинним законодавством Українизаходів для їх захисту від несанкціонованого доступу. Політика по обробці персональних даних Виконавця і Положення щодозабезпечення безпеки персональних даних Виконавця реалізуються у відповідності до змісту закону України «Про захистперсональних даних».

3. При цьому не виключено, що в результаті певних обставин, персональні дані Споживача можуть стати доступними і іншимособам. Справжнім Споживач погоджується з тим, що не висуватиме претензій до Виконавця в зв’язку з цим, в разі, якщоСпоживач робить свої персональні дані загальнодоступними.

4. Крім того, справжнім Споживач погоджується отримувати від Виконавця інформацію, в тому числі, що є рекламою, завказаними у відповідній формі: номером телефону і адресою електронної пошти.